Monday, 04/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Biểu mẫu Công khai năm học 2021 - 2022 của Trường THCS Định Công 04/07/2022
2 Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử trong Trường THCS Định Công 04/07/2022
3 Nghị quyết Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Chi bộ 17 04/07/2022
4 Quy chế làm việc trong hoạt động của Trường THCS Định Công 04/07/2022
5 Danh mục văn bản quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo 04/07/2022
6 Quyết định số 27 Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bản thành phố Hà Nội 04/07/2022
7 Thông tư số 07 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 04/07/2022
8 Chỉ thị số 14 Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 04/07/2022
9 Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 04/07/2022
10 Văn bản họp nhất số 10 04/07/2022
11 Chỉ thị số 10 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 04/07/2022
12 Luật Tố cáo 04/07/2022
13 Luật Tiếp công dân 04/07/2022
14 Luật Khiếu nại 04/07/2022
15 Danh mục văn bản quản lý công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 04/07/2022
16 Kế hoạch số 515 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2021 04/07/2022
17 Kế hoạch số 2400 Thực hiện Chương trình số 10 và Kế hoạch số 150 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 04/07/2022
18 Kế hoạch số 134 Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 04/07/2022
19 Quyết định số 675 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của thành phố Hà Nội 04/07/2022
20 Kế hoạch số 245 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 04/07/2022
21 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/07/2022
22 Công văn số 1362 về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng 04/07/2022
23 Chỉ thị 1737 về việc Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo 04/07/2022
24 Thông tư 188 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/ND-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 04/07/2022
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 23
Tháng 07 : 141
Tháng trước : 76.291
Năm 2022 : 84.392
Năm trước : 16.975
Tổng số : 419.587