Friday, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Danh mục văn bản quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo 01/01/1970
2 Quyết định số 27 Ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bản thành phố Hà Nội 01/01/1970
3 Thông tư số 07 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/01/1970
4 Chỉ thị số 14 Về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 01/01/1970
5 Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 01/01/1970
6 Văn bản họp nhất số 10 01/01/1970
7 Chỉ thị số 10 Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 01/01/1970
8 Luật Tố cáo 01/01/1970
9 Luật Tiếp công dân 01/01/1970
10 Luật Khiếu nại 01/01/1970
11 Danh mục văn bản quản lý công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/01/1970
12 Kế hoạch số 515 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2021 01/01/1970
13 Kế hoạch số 2400 Thực hiện Chương trình số 10 và Kế hoạch số 150 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 01/01/1970
14 Kế hoạch số 134 Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 01/01/1970
15 Quyết định số 675 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của thành phố Hà Nội 01/01/1970
16 Kế hoạch số 245 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 01/01/1970
17 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội 01/01/1970
18 Công văn số 1362 về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng 01/01/1970
19 Chỉ thị 1737 về việc Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo 01/01/1970
20 Thông tư 188 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/ND-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 01/01/1970
21 Thông tư 35 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 01/01/1970
22 Thông tư số 36 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 01/01/1970
23 Công văn số 8784 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
24 Công văn số 557 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 57
Tháng 09 : 1.422
Tháng trước : 388.810
Năm 2022 : 475.688
Năm trước : 16.975
Tổng số : 810.883