Sunday, 04/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. 01/01/1970
2 Nghị định số 77 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 01/01/1970
3 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong hoạt động của nhà trường. 01/01/1970
4 Công văn số 847 về việc thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC 01/01/1970
5 Công văn số 5126 về việc Triển khai thực hiện nghị quyết số 102/NQ-CP Ngày 03/7/2020 của Chính phủ chủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. 01/01/1970
6 Công văn số 1332 về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập. 01/01/1970
7 Công văn văn về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở công lập. 01/01/1970
8 Thông tư Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 01/01/1970
9 Thông tư Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. 01/01/1970
10 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 01/01/1970
11 Thông tư hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập. 01/01/1970
12 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 01/01/1970
13 Nghị định định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và và lực lượng vũ trang. 01/01/1970
14 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. 01/01/1970
15 Quyết định 244/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. 01/01/1970
16 Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và và lực vũ trang. 01/01/1970
17 Danh mục văn bản quản lý về chế độ chính sách năm học 2021-2022. 01/01/1970
Thống kê truy cập
Hôm nay : 70
Hôm qua : 49
Tháng 12 : 244
Tháng trước : 3.112
Năm 2022 : 481.800
Năm trước : 16.975
Tổng số : 816.995