Sunday, 04/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Danh mục văn bản quản lý công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/01/1970
2 Kế hoạch số 515 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2021 01/01/1970
3 Kế hoạch số 2400 Thực hiện Chương trình số 10 và Kế hoạch số 150 về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 01/01/1970
4 Kế hoạch số 134 Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2021 01/01/1970
5 Quyết định số 675 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của thành phố Hà Nội 01/01/1970
6 Kế hoạch số 245 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 01/01/1970
7 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội 01/01/1970
8 Công văn số 1362 về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng 01/01/1970
9 Chỉ thị 1737 về việc Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo 01/01/1970
10 Thông tư 188 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/ND-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 01/01/1970
11 Thông tư 35 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 01/01/1970
12 Thông tư số 36 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 01/01/1970
13 Công văn số 8784 về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
14 Công văn số 557 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 01/01/1970
15 Quyết định số 861 Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 01/01/1970
16 Quy định số 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp 01/01/1970
17 Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 01/01/1970
18 Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản 01/01/1970
19 Thông tư số 08 Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập 01/01/1970
20 Quyết định số 2276 về việc Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 01/01/1970
21 Nghị quyết số 47 Về việc thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 01/01/1970
22 Nghị định 84 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/01/1970
23 Chỉ thị số 30 Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/01/1970
24 Nghị định số 130 về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 01/01/1970
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 49
Tháng 12 : 242
Tháng trước : 3.112
Năm 2022 : 481.798
Năm trước : 16.975
Tổng số : 816.993