Thứ ba, 28/11/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
STT Tên tài liệu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Bộ Quy tắc ứng xử 22/04/2022
2 Công văn ăn về việc thực hiện Quy tắc ứng ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong các trường trường MN, TH, THCS và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2018-2020. 22/04/2022
3 Công văn về việc Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị. 22/04/2022
4 Công văn về việc Báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử từ năm 2020 đến nay. 22/04/2022
5 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đọc đoạn 2020-2025” 22/04/2022
6 Công văn Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố thành phố. 22/04/2022
7 Kế hoạch Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2018 - 2020. 22/04/2022
8 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trực viên chức người lao động trong các cơ quan an và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai. 22/04/2022
9 Quyết định Về việc ban hành hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 22/04/2022
10 Quyết định Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. 22/04/2022
11 Quyết định Phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025 22/04/2022
12 Chương trình số 04/CTr-TƯ ngày 24/04/2016 Về việc “Phát triển Văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020 22/04/2022
13 Quyết định Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. 22/04/2022
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 186
Hôm qua : 24
Tháng 11 : 1.011
Tháng trước : 1.438
Năm 2023 : 10.206
Năm trước : 483.327
Tổng số : 828.728