Friday, 30/09/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 của Trường THCS Định Công

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS ĐỊNH CÔNG

     

Số:     /KH-THCSĐC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 

Định Công, ngày 8 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022 – 2023

                  

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Công văn số 704/UBND-GDĐT ngày 7/4/2022 của UBND Quận Hoàng Mai về việc phối hợp trong công tác công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Công văn số 803/UBND-GDĐT ngày 18/4/2022 của UBND Quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 230/KH-UBND quận Hoàng Mai ngày 6/6/2022 về tuyển sinh Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Căn cứ biên bản họp ngày 20/4/2022 của nhà trường với UBND Phường;

Căn cứ vào kết quả điều tra số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn phường, tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường,

Trường THCS Định Công ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Định Công năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU                          

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập THCS.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

4. Tuyệt đối không  vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhà trường là người chịu trách nhiệm cuối cùng và chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT và UBND Quận về công tác tuyển sinh của đơn vị mình.

B. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH:

1. Nguyên tắc chung: Tuyển sinh năm học 2022 – 2023: Căn cứ vào:

- Số học sinh trong độ tuổi trên địa bàn phường Định Công qua kết quả điều tra PCGD (tháng 12/2021) và số trẻ chuyển đi, chuyển đến (từ tháng 01/2022 đến ngày 22/4/2022) theo xác nhận của UBND và Công an phường Định Công.

- Số phòng học hiện có của nhà trường.

- Kết quả tuyển sinh năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022.

- Chỉ tiêu tuyển sinh được UBND Quận giao.

- Hạn chế tối đa học sinh trái tuyến.

2. Nguyên tắc riêng: Tuyển hết số lượng học sinh 11 tuổi (sinh năm 2011) đã hoàn thành chương trình Tiểu học.

C. NỘI DUNG TUYỂN SINH:

1. Phương thức và đối tượng:

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND Quận quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.

- Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh sống trên địa bàn phường Định Công.

2. Độ tuổi tuyển sinh:

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011).

- Trường hợp đặc biệt:

Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

3. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú của cơ quan đăng ký cư trú;

- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có);

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

a. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022, thời gian trực hỗ trợ:

- Buổi sáng: từ 8h00 – 11h30.

- Buổi chiều: từ 14h00 – 17h00.

b. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

- Buối sáng: từ 8h00 – 11h30.

- Buổi chiều: từ 14h00 – 17h00.

c.Tuyển sinh bổ sung (nếu có): Từ ngày 21/7/2022 đến hết ngày 22/7/2022.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Chỉ tiêu: 220 học sinh/5 lớp, trung bình 44 học sinh/lớp.

- Địa bàn tuyển sinh: Phường Định Công.

D. LỊCH HỌC CỦA CÁC KHỐI SAU KHI TUYỂN SINH:

Các khi lớp học 6 buổi/tuần.

- Khối 6,9 học buổi sáng: từ 7h15 đến 11h40.

- Khối 7,8 học chiều: từ 13h10 đến 17h50.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Công tác chuẩn bị:

1. Công tác công khai: Thực hiện công khai các văn bản biểu mẫu theo quy định tại bảng tin trường, cổng thông tin điện tử, UBND phường, khu dân cư, tổ dân phố từ ngày 15/6/2022 đến 25/6/2022.

2. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 100% CBGV, NV, HS, CMHS; đặc biệt là các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh và bộ phận hỗ trợ, khu dân cư, tổ dân phố.

3. Điều kiện cơ sở vật chất:

- Tại cổng trường: Trang thiết bị phòng chống dịch: Khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, ô che nắng, mưa.

- Phòng chờ: 01 phòng.

+ Bàn ghế, quạt mát.

+ Nước uống (dùng cốc uống 1 lần).

          - Phòng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến: 03 phòng. Mỗi phòng có đầy đủ máy tính, máy in, hệ thống mạng, bàn ghế, nước uống (dùng cốc uống 1 lần).

- Phòng tuyển sinh trực tiếp: 03 phòng. Mỗi phòng có đầy đủ máy tính, máy in, hệ thống mạng, bàn ghế, nước uống (dùng cốc uống 1 lần).

4. Công tác nhân sự:

Ngoài các thành viên của Hội đồng tuyển sinh (theo quyết định của phòng GD&ĐT), nhà trường thành lập tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh.

- Tại cổng trường:

+ 01 nhân viên Y tế hướng dẫn CMHS đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang dự phòng (nếu CMHS chưa có).

+ 02 nhân viên bảo vệ hướng dẫn CMHS để xe đúng vị trí và phối hợp hướng dẫn CMHS đảm bảo giãn cách theo quy định.

+ 01 giáo viên ở khu vực hành lang hỗ trợ hướng dẫn CMHS khi cần thiết.

- Tại phòng chờ: 02 giáo viên hướng dẫn CMHS chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  và chỉ dẫn CMHS vào các phòng theo sự bố trí sắp xếp của nhà trường.

- Tại phòng hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến: 02 giáo viên/01phòng.

+ 01 giáo viên nhập thông tin và in đơn đăng ký tuyển sinh.

+ 01 giáo viên đối khớp hồ sơ (nếu CMHS có nguyện vọng). Lưu ý: chưa tiếp nhận hồ sơ.

- Tại phòng tuyển sinh trực tiếp: 02 giáo viên /01 bàn.

+ 01 giáo viên nhập thông tin và in đơn đăng ký tuyển sinh.

+ 01 giáo viên đối khớp và tiếp nhận hồ sơ.

II. Phân công trách nhiệm:

1. Ban giám hiệu nhà trường:

- Chủ động phối hợp với UBND phường và trường Tiểu học Định Công trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn Phường. Phối hợp với Công an phường trong công tác tổng hợp số liệu hộ gia đình và học sinh chuyển đi, đến từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022.

- Tham mưu với phòng GD&ĐT về Hội đồng tuyển sinh của trường, trình Trưởng phòng GD&ĐT Quận ra Quyết định thành lập. Phân công trách nhiệm và lịch trực cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh (Phụ lục đính kèm).

- Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 của trường, báo cáo phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

- Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị cho công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6. Tổ chức tập huấn việc thực hiện công tác tuyển sinh tới các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh đảm bảo đúng quy trình tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS, không để xảy ra việc thu tiền tuyển sinh trái quy định.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và triển khai tuyển sinh  trực tuyến của trường.

- Hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào ứng dụng liên lạc điện tử  để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận vào Bản sao giấy khai sinh cho học sinh để hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên. Tạo điều kiện thuận lợi cho CMHS rút hồ sơ tuyển sinh khi có nhu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19, trạm y tế phường Định Công tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận Hoàng Mai (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2022 – 2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

- Thực hiện công tác báo cáo tuyển sinh đảm bảo chính xác theo tiến độ theo quy định. Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD&ĐT.

2. Thư kí Hội đồng tuyển sinh:

- Phối hợp với tổ hành chính, chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm cho cán bộ tuyển sinh thực hiện nhiệm vụ; thực hiện dán công khai hệ thống văn bản trên bảng tin nhà trường. Triển khai sơ đồ, biển chỉ dẫn cho CMHS khi đến tuyển sinh.

- Tổng hợp số liệu tuyển sinh hàng ngày, báo cáo về Ban giám hiệu nhà trường phục vụ công tác thống kê, báo cáo.

3. Nhân viên văn thư:

- Thực hiện đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo các cấp, thông tin công khai của trường lên trang Website: thcsdinhcong.edu.vn.

- Thực hiện rà soát, cập nhật số lượng học sinh trên phần mềm tuyển sinh và hướng dẫn các thành viên trong Bộ phận thường trực tuyển sinh trực tuyến lớp 6 thực hiện việc rà soát, hỗ trợ CMHS trong tuyển sinh trực tuyến. Hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh.

- Cập nhật và duyệt danh sách học sinh lớp 6 trúng tuyển theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

4. Các ủy viên Hội đồng tuyển sinh:

Thực hiện nghiêm túc các quy định khi thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo phân công của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

a. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong bản sao Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường về việc kiểm tra và xác nhận trên.

b. Trong thời gian tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

c. Hướng dẫn cha mẹ học sinh quy trình tuyển sinh, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

d. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, gây băn khoăn bức xúc cho cha mẹ học sinh.

e. Thực hiện phối hợp với tổ trưởng dân phố, khu dân cư trong việc rà soát danh sách tuyển sinh theo phân tuyến, động viên CMHS thực hiện đúng tiến độ tuyển sinh.

 

III. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện:

- Nhà trường công khai, tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường, trên cổng thông tin điện tử của trường (http://thcsdinhcong.edu.vn), niêm yết tại cổng trường và khu vực tuyển sinh (khi được phòng GD&ĐT Quận phê duyệt).

- Ngày 15/6/2022: Công khai Kế hoạch tuyển sinh của trường, Quận trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

- Từ ngày 15/6/2022 đến 25/6/2022: thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (2 lần). Hướng dẫn cho CMHS lớp 5 cách đăng ký thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến.

Trước 11h00 sau ngày đăng ký tuyển sinh thử nghiệm: báo cáo qua email kết quả đăng ký thử nghiệm về phòng GD&ĐT.

- Từ ngày 07/7/2022 đến 09/7/2022: Tuyển sinh trực tuyến.

- Trước ngày 11/7/2022: Tổng hợp số lượng học sinh đã tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 13/7/2022 đến 18/7/2022: Tuyển sinh trực tiếp.

- 11h00 ngày 19/7/2022: Báo cáo kết quả tuyển sinh; đề xuất được bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Từ ngày 21/7/2022 – 22/7/2022: Tuyển sinh tiếp đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (bổ sung – nếu có)

- Ngày 23/7/2022: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm.

- Trước ngày 24/7/2022: Trường nộp báo cáo chính thức công tác tuyển sinh về phòng GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của trường THCS Định Công năm học 2022 – 2023. Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo trực tiếp với Hiệu trưởng nhà trường để được giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai;

- UBND phường Định Công;

- CB, GV, NV nhà trường;

- Cổng thông tin điện tử trường THCS Định Công;

- Lưu: VT.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT HOÀNG MAI

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Đàm Thục Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ và lịch trực tuyển sinh năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-THCSĐC ngày 8/6/2022

của trường THCS Định Công)

 

I. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng tuyển sinh:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

- Chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của nhà trường trước UBND quận Hoàng Mai, phòng GD&ĐT.

- Giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng tuyển sinh khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

- Tham gia giải quyết các nội dung phát sinh, các ý kiến kiến nghị của CMHS trong thời gian tuyển sinh khi được phân công.

- Trực tuyển sinh theo Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh.

3. Thư ký Hội đồng:

- Ghi chép đầy đủ biên bản làm việc từng ngày của Hội đồng tuyển sinh.

- Cập nhật hồ sơ tuyển sinh hàng ngày.

- Thống kê số liệu tuyển sinh theo quy định.

4. Các thành viên trong Hội đồng:

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo Lịch phân công.

- Kiểm tra hồ sơ, đối khớp thông tin của học sinh đến tuyển sinh, ký xác nhận thông tin theo quy định.

- Hướng dẫn CMHS hoàn thành thủ tục tuyển sinh.

- Tổng hợp, nộp hồ sơ tuyển sinh cho Thư ký Hội đồng tuyển sinh cuối mỗi ngày.

          II. Lịch trực tuyển sinh năm học 2022 - 2023:

  1. Trực tuyển sinh trực tuyến:

Ngày

Người trực tuyển sinh

Lãnh đạo trực tuyển sinh

Cán bộ tuyển sinh

Họ tên

Điện thoại

Họ tên

Điện thoại

7/7/2022

(Thứ Năm)

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đỗ Thị Thu Lan

 

0914363838

0949206889

 

Nguyễn Thị Tâm

Hoàng Thị Vân

0948693886

0947296343

8/7/2022

(Thứ Sáu)

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đỗ Thị Thu Lan

 

0914363838

0949206889

 

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thanh Tú

0948693886

0977718388

9/7/2022

(Thứ Bảy)

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đỗ Thị Thu Lan

 

0914363838

0949206889

 

Nguyễn Thị Tâm

Vũ Thị Hồng Lê

 

0948693886

0972564594

 

2. Tuyển sinh trực tiếp:

Ngày

Người trực tuyển sinh

Lãnh đạo trực tuyển sinh

Cán bộ tuyển sinh

Họ tên

Điện thoại

Họ tên

Điện thoại

Ngày 13/7/2022

Phòng Hội đồng

Đón tiếp hướng dẫn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị

Thu Lan

 

 

 

 

0914363838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0949206889

 

Mai Trâm

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

0983029272

0906434588

 

Phòng học lớp6A

Từ tổ 1  đến tổ 3

 

 

Lưu Thị Thu Huyền

Đinh Trần Thị Bích Hiền

 

0984210928

0985490092

Phòng học lớp 6B

Từ tổ 5  đến tổ 7

 

 

Hoàng Thị Vân

Nguyễn Thanh Tú

 

0947296343

0977718388

Phòng học lớp 6C

Từ tổ 8 đến tổ 12

 

Vũ Thị Hồng Lê

Phạm Thị Điệp

 

0972564594

0988210880

 

Ngày 14/7/2022

 

 

Phòng Hội đồng

Đón tiếp hướng dẫn

 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị

Thu Lan

 

 

0914363838

 

 

 

 

 

 

 

 

0949206889

 

Mai Trâm

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

0983029272

0906434598

Phòng học lớp 6A

Từ tổ 13 đến tổ 15

 

Lưu Thị Thu Huyền

Nguyễn Thu Lan

 

 

0984210928

0966165191

Phòng học lớp 6B

Từ tổ 16 đến tổ 18

 

Hoàng Thị Vân

Nguyễn Thanh Tú

 

0947296343

0977718388

 

Phòng học lớp 6C

Từ tổ 19 đến tổ 22

 

Vũ Thị Hồng Lê

Phạm Thị Điệp

 

0972564594

0988210880

Ngày 15/7/2022

Phòng Hội đồng

Đón tiếp hướng dẫn

 

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

 

 

 

 

Đỗ Thị

Thu Lan

 

 

0914363838

 

 

 

 

 

 

 

0949206889

 

 

 

 

 

 

Mai Trâm

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

0983029272

0906434588

Phòng học lớp 6A

Từ tổ 23 đến tổ 26

 

Lưu Thị Thu Huyền

Nguyễn Thu Lan

 

09842109280966165191

Phòng học lớp 6B

Từ tổ 27 đến tổ 30

 

Hoàng Thị Vân

Nguyễn Thanh Tú

 

0947296343

0977718388

Phòng học lớp 6C

Từ tổ 31 đến tổ 35

 

Vũ Thị Hồng Lê

Trần Việt Hoa

 

09725645940916888446

Ngày

16/7/2022

Các tổ

Nguyễn Thị Minh Ngọc

0914363838

 

Phạm Thị Điệp

Mai Trâm

 

0988210880

0983029272

Ngày 17/7/2022

Các tổ

Đỗ Thị Thu Lan

 

0949206889

Đinh Trần Thị Bích Hiền

Nguyễn Thị Tâm

09854900920948693886

Ngày 18/7/2022

Các tổ

Nguyễn Thị Minh Ngọc

0914363838

 

Nguyễn Thị Tâm

Phạm Thị Điệp

 

0948693886

0988210880

 

Từ ngày 19/7/2022

đến hết 22/7/2022

(nếu có)

Phòng Hội đồng

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đỗ Thị

Thu Lan

0914363838

 

0949206889

 

Mai Trâm

Nguyễn Thanh Tú

 

 

09830292720977718388

 


Tác giả: Đỗ Kim Dung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 57
Tháng 09 : 1.422
Tháng trước : 388.810
Năm 2022 : 475.688
Năm trước : 16.975
Tổng số : 810.883